Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokum


Zadanie audytu wewnętrznego w prakt

“Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentowanie prac oraz przykładowe zagadnienia audytowe dla wybranych procesów i obsz” - Bartłomiej Janusz.

Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentowanie prac oraz przykładowe zagadnienia audytowe dla wybranych procesów i obszarów Książka o zadaniach audytu stanowi fachowy poradnik skierowany przede wszystkim do audytorów wewnętrznych. Omawiając sposób realizacji zadania audytowego, autor przedstawia podstawowe rodzaje dokumentów roboczych tworzonych na poszczególnych etapach audytu. Jednocześnie szczegółowo i dokładnie pokazuje, w jaki sposób te dokumenty sporządzać. Liczne przykłady uzupełnione są propozycjami praktycznych rozwiązań, które mogą być zastosowane w codziennej pracy audytorów.
Książka Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce zawiera również przykładowe zagadnienia, które mogą być przedmiotem badania podczas audytu takich procesów i obszarów, jak: proces zakupów, proces płatności, proces sprzedaży, obszar zarządzania zasobami ludzkimi, realizacja projektów inwestycyjnych. Ze względu na ogromne znaczenie systemów IT zaprezentowano także możliwy sposób badania mechanizmów kontrolnych związanych z aplikacjami informatycznymi. Zaproponowane zestawienia zagadnień audytowych mogą być bezpośrednio wykorzystane do konstruowania programów audytu, a także projektowania poszczególnych testów audytowych.
Przedstawione podejście w książce Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce do realizacji zadania audytowego w oparciu o ryzyko oraz analizę procesów, a także zaproponowane rozwiązania są zgodne z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego wydanymi przez Instytut Audytorów Wewnętrznych. Dołączony do publikacji suplement elektroniczny zawiera kompletny zestaw wzorów dokumentów roboczych w formie edytowalnej, co ułatwia ich wykorzystanie w praktyce. Zamieszczone wzory mogą być wykorzystane wprost w procesie badania, można je również przystosować do potrzeb komórki audytu lub uzupełnić nimi już stosowane dokumenty.
Plik suplementu do pobrania przez Internet (instrukcja w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

...

Bartłomiej Janusz

Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentowanie prac oraz przykładowe zagadnienia audytowe dla wybranych procesów i obszarów
CONTROLLING OD A DO Z ANALIZY OPERAC

“CONTROLLING OD A DO Z ANALIZY OPERAC” - VOLLMUTH H.J. VOLLMUTH H.J..

CONTROLLING OD A DO Z ANALIZY OPERACYJNE ANALIZY STRATEG ... cały artykuł

VOLLMUTH H.J. VOLLMUTH H.J.

Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentowanie prac oraz przykładowe zagadnienia audytowe dla wybranych procesów i obszarów
CONTROLLING ANALIZA I MONITORING W Z

“CONTROLLING ANALIZA I MONITORING W Z” - 0 LESZCZYŃSKI Z..

CONTROLLING ANALIZA I MONITORING W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORS ... cały artykuł

0 LESZCZYŃSKI Z.

Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentowanie prac oraz przykładowe zagadnienia audytowe dla wybranych procesów i obszarów
Wielowymiarowy audyt biznesowy Warto

“Wielowymiarowy audyt biznesowy Warto” - Ciechan Kujawa Marlena.

Wielowymiarowy audyt biznesowy Wartość dodana dla organizacji i interesariuszy Praca stanowi interesujące i nadzwyczaj wartościowe o... cały artykuł

Ciechan Kujawa Marlena

Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentowanie prac oraz przykładowe zagadnienia audytowe dla wybranych procesów i obszarów
Controlling Narzędzia i struktury O

“Controlling Narzędzia i struktury O” - Foremna Pilarska Monika.

Controlling Narzędzia i struktury Optymalne planowanie, dobra organizacja, szybka informacja zwrotna oraz wykwalifikowani i zmotywowani... cały artykuł

Foremna Pilarska Monika

Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentowanie prac oraz przykładowe zagadnienia audytowe dla wybranych procesów i obszarów
BUDŻETOWANIE I CONTROLLING W PRZEDS

“BUDŻETOWANIE I CONTROLLING W PRZEDS” - SURMACZ A.O. SURMACZ A.O. BR.

BUDŻETOWANIE I CONTROLLING W PRZEDSIĘBIORSTWIE ... cały artykuł

SURMACZ A.O. SURMACZ A.O. BR