Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w fir


Wewnętrzna kontrola finansowo-księ

“Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie Winiarska Sprawnie działający system finansowo-księgowy to podstawa do osiągnięci” - Winiarska Kazimiera.

Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie Winiarska Sprawnie działający system finansowo-księgowy to podstawa do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Kontrola finansowo-księgowa powinna wyznaczyć czynności, które należy podjąć, by zapewnić optymalny nadzór nad operacjami gospodarczymi. Autorka formułuje zasady kontroli oraz wskazuje konkretne rozwiązania merytoryczne i organizacyjne, popierając je radami oraz ilustrując przykładami. W przejrzysty sposób, osadzając komentarz w realiach praktyki gospodarczej, szczegółowo scharakteryzowano kontrolę: środków pieniężnych, rozrachunków i rozliczeń, zapasów, aktywów trwałych, zatrudnień i wynagrodzeń, kosztów, przychodów, środków trwałych w budowie, funduszy i kapitałów. Książka stanowi praktyczny poradnik dla głównych księgowych, właścicieli firm, menedżerów, pracowników urzędów skarbowych oraz pomoże w budowie sprawnie funkcjonującego systemu finansowo-księgowego.
W książce znajdziesz:
1. Definicja kontroli finansowo-księgowej
2. Odpowiedzialność głównego księgowego w zakresie kontroli
3. Kontrola obrotów gotówkowych i bezgotówkowych
4. Kontrola należności i zobowiązań
5. Kontrola rzeczowych aktywów obrotowych
6. Kontrola rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
7. Kontrola zatrudnienia i wynagrodzeń
8. Kontrola kosztów
9. Kontrola przychodów
10. Kontrola środków trwałych w budowie
11. Kontrola funduszy i kapitałów
12. Inwentaryzacja elementem kontroli finansowo-księgowej
13. Kontrola systemów informatycznych
14. Centra kontroli finansowo-księgowej
Zakończenie
Test z kontroli finansowo-księgowej
Bibliografia
Przepisy prawne
Spis tabel
Spis schematów

...

Winiarska Kazimiera

Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie Winiarska
Controlling 2 instrumenty od A do Z

“Controlling 2 instrumenty od A do Z ” - Vollmuth J. Hilmar.

Controlling 2 instrumenty od A do Z Licencjacką magisterską doktorską Zarządzanie nastawione na rynek wymaga od pracowników większ... cały artykuł

Vollmuth J. Hilmar

Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie Winiarska
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLL

“RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLL” - KOZARKIEWICZ.

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING PROJEKTÓW ... cały artykuł

KOZARKIEWICZ

Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie Winiarska
Audyt wewnętrzny w praktyce Audyt o

“Audyt wewnętrzny w praktyce Audyt o” - Konrad Knedler.

Audyt wewnętrzny w praktyce Audyt operacyjny i finansowy Książka z audytu wewnętrznego skierowana jest do odbiorców zarówno z sekt... cały artykuł

Konrad Knedler

Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie Winiarska
BUDŻETOWANIE W CONTROLLINGU W publi

“BUDŻETOWANIE W CONTROLLINGU W publi” - CZUBAKOWSKA.

BUDŻETOWANIE W CONTROLLINGU W publikacji scharakteryzowano pojęcie controllingu oraz jego odmiany, wskazując, jakimi instrumentami po... cały artykuł

CZUBAKOWSKA

Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie Winiarska
Audyt finansowy w jednostkach gospod

“Audyt finansowy w jednostkach gospod” - Śliwa Jan.

Audyt finansowy w jednostkach gospodarczych Teoria i praktyka prawo finansowe działalność gospodarcza Z tematyki omówionej w ksią... cały artykuł

Śliwa Jan