Kontrola wykonywania zadań i nadzór na


Kontrola wykonywania zadań i nadz&o

“Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego W poradniku szczegółowo zaprezentowano zagadnien” - Joanna Wyporska Frankiewicz.

Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego W poradniku szczegółowo zaprezentowano zagadnienia związane z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli oraz rządową kontrolą i nadzorem nad działalnością samorządu terytorialnego. W poszczególnych rozdziałach omówiono system kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, organy je sprawujące oraz zasady ogólne jego funkcjonowania, a w szczególności:
Zagadnienia dotyczące kontroli Najwyższej Izby Kontroli wobec jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in.:
podmiotowy i przedmiotowy zakres kontroli NIK,
ocenę działalności podmiotów samorządowych, jej kryteria, ograniczenia i sposób dokonywania oraz metodykę kontroli oraz dokumenty upoważniające do przeprowadzenia kontroli,
prawa i obowiązki stron postępowania kontrolnego, a także wystąpienia pokontrolne oraz zaskarżanie jej wyników.
Zagadnienia dotyczące rządowej kontroli działalności i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, w tym m.in.:
zakres i formy nadzoru sprawowanego przez organy administracji rządowej oraz przez Prezesa Rady Ministrów i wojewodę,
nadzór nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego i postępowanie w przypadku powtarzającego się naruszania Konstytucji lub ustaw,
uprawnienia organów administracji rządowej wobec samorządu terytorialnego w sytuacjach nadzwyczajnych.
Książka zawiera aktualną regulację prawną, uzupełnioną o przepisy dotyczące COVID-19 w zakresie zmian dotyczących terminów procesowych związanych z prowadzoną kontrolą w czasie stanu pandemii.

...

Joanna Wyporska Frankiewicz

Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego
Controlling kosztów Controlli

“Controlling kosztów Controlli” - Wnuk Pel Tomasz.

Controlling kosztów Controlling kosztów zawiera ponad 70 studiów przypadków opartych na przykładach, z którymi autor spotka... cały artykuł

Wnuk Pel Tomasz

Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego
CONTROLLING W PRZEDSIĘBIORSTWIE KON

“CONTROLLING W PRZEDSIĘBIORSTWIE KON” - NOWAK E..

CONTROLLING W PRZEDSIĘBIORSTWIE KONCEPCJE I INSTRUMENTY ... cały artykuł

NOWAK E.

Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego
Regulamin kontroli wewnętrznej z su

“Regulamin kontroli wewnętrznej z su” - Irena Majsterkowicz.

Regulamin kontroli wewnętrznej z suplementem elektronicznym Kompendium praktycznej wiedzy o organizacji i prowadzeniu kontroli wewnętr... cały artykuł

Irena Majsterkowicz

Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego
Controlling w przykładach Osiemnaś

“Controlling w przykładach Osiemnaś” - Próchnicki Wojciech.

Controlling w przykładach Osiemnaście studiów przypadku z dziedziny controllinguControlling w przykładach. Poradnik praktyka to ksi... cały artykuł

Próchnicki Wojciech

Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego
Słownik audytu doradztwa podatkoweg

“Słownik audytu doradztwa podatkoweg” - Przemysław Fil.

Słownik audytu doradztwa podatkowego księgowości i rachunkowości Polska jest od kilku lat jednym z najważniejszych partnerów gospo... cały artykuł

Przemysław Fil