Audyt wewnętrzny programu 500, wzory list kon


Audyt wewnętrzny programu 500, wzor

“Audyt wewnętrzny programu 500, wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej Książka przeznaczona jest dla audyto” - Zofia Wojdylak Sputowska.

Audyt wewnętrzny programu 500, wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej Książka przeznaczona jest dla audytorów oraz pracowników kontroli wewnętrznej oraz wszystkich tych osób, którym powierzono obowiązki prowadzenia zadań w zakresie postępowania związanego ze świadczeniem wychowawczym oraz innych zadań mających istotny wpływ na zarządzanie dotacją celową na realizację Programu Wsparcia Rodziny „500+”.
Wzory list kontrolnych postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze, w tym. dot. m.in.:
- wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
- właściwości organu,
- kwalifikacji osoby do przyznania świadczenia,
- postępowania dowodowego,
- zawieszenia/umorzenia postępowania administracyjnego,
- decyzji organu właściwego przyznającego świadczenie,
- postępowania w związku z wniesieniem zażalenia/odwołania,
- zwrotu świadczenia pobranego nienależnie;
- sprawozdań rzeczowo - finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej, w tym. dot. m.in.: organizacji podmiotu realizującego zadania w zakresie świadczenia wychowawczego, postępowania w sprawach o świadczenie, marnotrawienia środków, organizacji systemu ochrony danych osobowych.

Przedstawione w książce Audyt wewnętrzny programu 500+ kwestionariusze kontroli wewnętrznej oraz listy kontrolne stanowią wyłącznie punkt widzenia autorów opracowania, będący efektem wieloletniej pracy w organach samorządu terytorialnego oraz wykonywania doradztwa na rzecz samorządowych jednostek sektora finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.
Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów zawartych w książce w formacie MS Word, co umożliwia bezpośrednią pracę na plikach, łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce).

...

Zofia Wojdylak Sputowska

Audyt wewnętrzny programu 500+ wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej
CONTROLLING FUNKCYJNY W PRZEDSIĘBIO

“CONTROLLING FUNKCYJNY W PRZEDSIĘBIO” - SIERPIŃSKA M..

CONTROLLING FUNKCYJNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE ... cały artykuł

SIERPIŃSKA M.

Audyt wewnętrzny programu 500+ wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej
Controlling procesów Jak wdro

“Controlling procesów Jak wdro” - Chomuszko Magdalena.

Controlling procesów Jak wdrożyć? Książka porządkuje kolosalny powierzchnia zadań powiązanych z controllingiem również w... cały artykuł

Chomuszko Magdalena

Audyt wewnętrzny programu 500+ wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLL

“RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLL” - KOZARKIEWICZ.

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING PROJEKTÓW ... cały artykuł

KOZARKIEWICZ

Audyt wewnętrzny programu 500+ wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej
Słownik finansów rachunkowo

“Słownik finansów rachunkowo” - Iwona Kienlzer.

Słownik finansów rachunkowości i audytu Obecność Polski wśród krajów Unii Europejskiej ma znaczący wpływ na rozwój kont... cały artykuł

Iwona Kienlzer

Audyt wewnętrzny programu 500+ wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej
Nowoczesny audyt wewnętrzny Książ

“Nowoczesny audyt wewnętrzny Książ” - Moeller Robert.

Nowoczesny audyt wewnętrzny Książka jest kompleksowym przewodnikiem po założeniach i procesach audytu wewnętrznego. Publikacja jes... cały artykuł

Moeller Robert