Audyt systemu utrzymania czystości i porządk


Audyt systemu utrzymania czystości

“Audyt systemu utrzymania czystości i porządku w gminach 65 list kontrolnych z suplementem elektronicznym W książce ODDK znajdziesz 6” - Zofia Wojdylak-Sputowska.

Audyt systemu utrzymania czystości i porządku w gminach 65 list kontrolnych z suplementem elektronicznym W książce ODDK znajdziesz 67 list kontrolnych z suplementem elektronicznym. Należy ona do obowiązkowych zadań własnych gminy, która zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania.
W ramach tych zadań, rada gminy uchwala zarówno regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, jak i szereg innych niezbędnych dokumentów. Książkę stanowi 67 list kontrolnych badających wykonanie zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach.
Każda lista poprzedzona jest szczegółowym komentarzem co do podstawy prawnej podejmowanego badania. Autorzy opracowali listy w 8 kategoriach zadań:
- Prawo miejscowe dotyczące realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Zamówienia publiczne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług.
- Postępowanie podatkowe dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Postępowanie kontrolne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Sprawozdawczość z gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Postępowanie administracyjne w sprawie kar pieniężnych.

Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny, który zawiera wzory list kontrolnych w formacie MS Word i umożliwia bezpośrednią pracę na plikach, a także uzupełnienia o własne dane, zapis, wydruk.

...

Zofia Wojdylak-Sputowska

Audyt systemu utrzymania czystości i porządku w gminach 65 list kontrolnych z suplementem elektronicznym
AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA ZARZĄD

“AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA ZARZĄD” - Gumińska Barbara.

AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA ZARZĄDCZA STUDIUM PRZYPADKU ... cały artykuł

Gumińska Barbara

Audyt systemu utrzymania czystości i porządku w gminach 65 list kontrolnych z suplementem elektronicznym
Controllng , praktyczne pomoce contr

“Controllng , praktyczne pomoce contr” - Axel Mehlan.

Controllng , praktyczne pomoce controllingowe w Excelu na CD Controlling to istotny czynnik sukcesu przedsiębiorstwa. Dzięki książce... cały artykuł

Axel Mehlan

Audyt systemu utrzymania czystości i porządku w gminach 65 list kontrolnych z suplementem elektronicznym
Audyt wewnętrzny w strukturze kontr

“Audyt wewnętrzny w strukturze kontr” - Kiziukiewicz Teresa.

Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa audyt wewnętrzny, j... cały artykuł

Kiziukiewicz Teresa

Audyt systemu utrzymania czystości i porządku w gminach 65 list kontrolnych z suplementem elektronicznym
Audyt wewnętrzny w jednostkach sekt

“Audyt wewnętrzny w jednostkach sekt” - Teresy Kiziukiewicz.

Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Ustawa o finansach publicznych określa obowiązki jednostek sektora... cały artykuł

Teresy Kiziukiewicz

Audyt systemu utrzymania czystości i porządku w gminach 65 list kontrolnych z suplementem elektronicznym
Controlling w pytaniach i odpowiedzi

“Controlling w pytaniach i odpowiedzi” - Praca zbiorowa.

Controlling w pytaniach i odpowiedziach Książka ta to zbiór krótkich, praktycznych porad z obszaru controllingu, budżetowania, rach... cały artykuł

Praca zbiorowa